Kontakt


SPOLEK PRO MUZEUM


69173 Krumvíř 213

00420 774 408 938


www.promuzeum.cz,
promuzeum@email.cz

Facebook: Spolek pro muzeum


IČO:22838716, DIČ: CZ22838716


Č.ú.: 1395714319/0800 ČS a.s.


L14150/RD10/KSBR


29.11.2016


    Spolek není plátcem DPH

ÚPLNÝ VÝPIS ze spolkového rejstříku:

or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=785754&typ=UPLNYPředseda, pokladník: 

Mgr.Věra Colledani        

Jednatel:

Věra Vašíčková

Správce objektu:

Oksana Mandelíková

Textilní depozit:

Jarmila Jančová